Despre Taina Sfintei Spovedanii

Ce înseamnă Sfânta Spovedanie? De ce este o Taină? Cum ne prezentăm în faţa duhovnicului? Acestea sunt câteva din întrebările la care textul de mai jos poate răspunde. Odată cu el, lansăm un serial ce va conţine informaţii extrase din concluzii ale întâlnirilor cu tinerii. Evenimentele au loc în fiecare marţi, la ora 18:00, în Biserica Sf. Ilie Tesviteanul din cartierul bucureştean Sălăjan.

De stiut 1

Spovedania  a fost întemeiată de Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, cap. XX, vers. 22-23, El dă puterea ucenicilor de a lega şi dezlega păcatele oamenilor. Astfel că, după poruncile Botezului, a Euharistiei (Împărtăşirii), Pocăinţa sau Spovedania este lăsată explicit de către Mântuitorul.

Aflându-se în timpul activităţii Sale misionare, Hristos, înainte de săvârşi anumite vindecări, îi îndemna pe oameni să îşi părăsească păcatele, în acelaşi mod în care Ioan Botezătorul glăsuia “Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor!”

Prima etapă parcursă către Spovedanie este hotărârea de a ne mărturisi, de a ne despovăra de greutatea păcatelor. Pentru aceasta ne trebuie un duhovnic (recomandabil este să fie mai aproape, ca astfel să ajungem mai uşor şi mai des la dânsul). Şi aici este o discuţie – cum e mai bine să fie duhovnicul: rigid sau mai înţelegător?

Folosim „Îndreptarul de spovedanie”? Este bine să îl folosim, în special atunci când nu ne-am mai spovedit de mult timp (eventual de câţiva ani).

Pentru o spovedanie fără grabă şi tensiune exterioară, este bine să venim la spovedit din timp, fără să aşteptăm sfârşitul postului, când se înghesuie toată lumea. Să facem spovedania şi mai devreme, în prima jumătate a postului, mai detaliată, rămânând ca la sfârşit, dacă vrem să ne Împărtăşim în ziua marii sărbători, să fie o spovedanie mai „uşoară”.

Avem obligaţia morală să dăm ascultare sfaturilor duhovnicului şi să primim cu smerenie canonul dat de el (canon ce are un rol pedagogic, de scoatere a noastră din starea de păcat)

Pregătim o listă înainte de Spovedanie? Asta depinde de fiecare, dar ne ferim de formalismul de a fi simpli… cititori, şi nu mărturisitori.

O condiţie esenţială pentru venirea la spovedanie este examenul de conştiinţă, cât şi împăcarea cu toţi cei cu care suntem certaţi (sau, în unele cazuri, încercarea de a ne împăca).

*Acestea au fost ideile dezbătute de către părinte şi tineri. Următorul text va fi despre Sfânta Liturghie. De asemenea, Biserica Sf. Ilie Tesviteanul va găzdui marţi, 3 noiembrie, o discuţie despre momentele Sfintei Liturghii, la care puteţi participa.