Despre poruncile Vechiului Testament

Mai este Legea Vechiului Testament de actualitate pentru noi, cei de astăzi?

manuscript-547042_640

În legea mozaică au fost specificate trei categorii de porunci: morale (din care face parte și Decalogul), ceremoniale (care priveau cultul sau ritualurile de sacrificii animaliere sau agrare, pe care evreii trebuiau să le aducă în diferite ocazii) și civile (sau comportamentale).

Legea morală a Vechiului Testament rămâne valabilă și astăzi pentru noi, creștinii, deși a fost rezumată mult mai simplu de către Mântuitorul Hristos atunci când, răspunzându-i tânărului care L-a întrebat despre cea mai importantă poruncă din Lege, Domnul i-a răspuns:„…să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul… iar pe aproapele tău ca pe tine însuți…”. În plus, această Lege morală a fost desăvârșită prin Fericirile rostite de Hristos pe munte!
Posibilele întrebări legate de această temă pot fi:
Dacă în Decalog una dintre porunci interzice uciderea, de ce Moise însuși, de exemplu, îl ucide pe acel egiptean, după care fuge?
Moise a luat apărarea unui muncitor asuprit din neamul său – evreu – și l-a lovit pe acel paznic iar el, căzând, s-a lovit letal; al doilea răspuns ar fi că la momentul acela cele 10 Porunci nu fuseseră date de către Dumnezeu.
Ce s-a întâmplat cu profetul Ilie, cel care a ucis câteva sute bune de slujitori ai profetului Baal?
Vorbim aici despre o personalitate a Vechiului Testament, Învestit cu o autoritate extraordinară, puterea sa fiind atât de mare, încât, prin rugăciunile sale a înviat chiar pe fiul acelei văduve din Sarepta Sidonului. Știut este că Dumnezeu S-a descoperit în Legământul din vechime mai mult sub fațeta Sa „juridică”. Chiar a impus pedepse foarte aspre pentru diferite păcate, iar pentru unele dintre aceste păcate se aplica pedeapsa capitală (de exemplu, pentru hula adusă împotriva numelui lui Dumnezeu).
Mai trebuie să știm că asprimea acestor legi a fost abrogată odată cu venirea Mântuitorului Hristos, Care a spus: „milă voiesc, iar nu jertfă”, arătând prin aceasta că rigoarea Legii nu mântuiește.
*Următoarea întâlnire va avea loc marţi, 24 februarie, la Biserica Sf. Ilie Tesviteanul din carterul bucureştean Sălăjan, de la ora 18:00. Aceasta va avea ca temă: “Apocalipsa şi vremurile în care trăim“.
Foto: Pixabay