Despre Invierea Domnului

Sărbătoarea Sfintelor Paşti a trecut, aşa că întâlnirile catehetice de la Biserica “Sfântul Ilie” din Bucureşti au fost reluate. Prima temă, discutată marţea trecută, a fost “Învierea Domnului şi adeverirea acesteia prin arătările Sale“. Redăm, mai jos, detaliile acesteia.

sunset_204845

Martorii Învierii au fost femeile mironosiţe şi ucenicii Domnului, care L-au văzut pe Hristos Înviat. Însă, descoperirea evenimentului a fost etapizată, aşa cum a fost ea trăită de uceniţele şi ucenicii Domnului – pornind de la constatarea mormântului gol, până la vederea personală şi invitaţia la atingere adresată lui Toma, inclusiv mâncarea de faţă cu ucenicii la Marea Tiberiadei.
Cronologic, după Tradiţia bisericească, Mântuitorul S-a arătat chiar Maicii Sale (despre care Scriptura nu mai menţionează nimic, dar ni se pare de la sine înţeles că Maica Domnului a fost prima înştiinţată despre această minune).
Cea dintâi relatare scripturistică este despre arătarea către Maria Magdalena care “stătea lângă mormânt şi plângea” şi pe care Domnul nu a lăsat-o să se atingă de El. Femeile mironosiţe i-au anunţat pe ucenici, iar Petru şi Ioan au alergat la mormânt, unde au văzut că acesta era gol, observând că giulgiul era neatins, iar mahrama de pe capul Mântuitorului, înfăşurată la un alt loc.
Urmează arătarea către Luca şi Cleopa, doi dintre ucenicii Mântuitorului, pe când aceştia se aflau pe cale, către Emaus, vorbindu-le acestora şi tâlcuindu-le Scripturile Vechi despre Sine.
În aceeaşi seară, Mântuitorul S-a arătat celor 10 ucenici aflaţi într-o cămară, ascunşi de frica iudeilor, Toma neaflându-se printre ei. După opt zile (tot duminica, pentru că la evrei se calcula inclusiv ziua de la care începea enumerarea), Hristos se arată din nou ucenicilor, intrând prin uşile încuiate, adresându-se special lui Toma pentru ca acesta, văzând rănile din Trupul Său, să se convingă de veridicitatea învierii Sale.
O altă arătare menită să-i convingă pe ucenici a fost cea de la Marea Tiberiadei, când, prin îndemnul Mântuitorului, ucenicii au aruncat plasele şi au prins mulţime de peşti. Cu această ocazie, Sfântul Petru a fost repus în treapta apostoliei, prin întrebarea întreită “Petre, Mă iubeşti tu?“.
Ultima arătare a fost cea prilejuită de înălţarea Domnului la cer, pe Muntele Măslinilor, când îşi ia rămas bun de la ei, le promite venirea Mângâietorului, îi binecuvintează, iar apoi doi îngeri îi încurajează pe Apostoli.
*Următoarea întâlnire va avea loc astăzi, 28 aprilie, la Biserica Sf. Ilie Tesviteanul din carterul bucureştean Sălăjan, de la ora 18:00. Aceasta va avea ca temă: “Femeile mironosiţe – prezenţa acestora în istorisirile Noului Testament“.