Despre curentul “new age”

Ce este curentul “new age” – un trend sau o religie a viitorului? Cum putem afla ce se ascunde în spatele unei astfel de “gândiri”? Cum depistăm oamenii de care ar trebui să ne ferim?

globalizare

Orice răspuns la această întrebare ar trebui să înceapă cu lucrarea Părintelui diacon Petru I. David – “Invazia sectelor“, o lucrare determinată pentru noi în a cunoaşte pericolele la care suntem supuşi în epoca modernă şi post-modernă în care ne aflăm, încercând să facem faţă acestui “demon” al diversităţii cu care suntem îmbiaţi din toate părţile – dar, în special, din America.

De altfel, în America avea să se declanşeze şi acest “curent” ce a primit numele “new age” (“noua eră”). Una dintre scrierile de bază ale acestui curent este lucrarea autoarei americane de origine britanică  Alice Bayley, scriere numită “Reîntoarcere la Cristos”, dar se mai consideră legitimi  continuatori – mai mult sau mai puţin – ai unor scrieri ce aparţin unor psihilogi, fizicieni, filosofi, etc.

Practic, new age nu este propriu-zis o religie, ci mai degrabă un curent, o mişcare, un concept sincretist ezoteric, în fapt, un continuator al vechilor curente gnostice, care au apărut chiar în primele secole creştine; gnosticii afirmau că există o anumită categorie de oameni – printre care se aflau şi ei – care, prin intermediul unei iniţieri tainice, deţine secrete şi taine ale universului, noţiuni care rămân ascunse celeilalte categorii. Împotriva acestei secte gnostice au luat poziţie Sfinţii Părinţi (Sfântul Irineu de Lugdunum este reprezentat în această categorie prin scrierea “Adversus Haeresis“), care au atacat cu multă râvnă minciunile pe care gnosticii le răspândeau, cei ce aveau să formeze ceea ce noi numim astăzi grupări “oculte”.

New age este, aşadar, un curent fundamentat pe patru elemente prinicpale:

  1. Împăcarea dintre religie şi ştiinţă;
  2. Religiile orientale: sunt împrumutate practici şi tehnici de meditaţie – gen “yoga” sau acele invenţii tehnice numite “mind machines“, care transmit utilizatorului stări de transă, transmigraţia sufletelor – reîncarnarea;
  3. Psihologia – practici “brainstorming“, “hipnoză”, etc.;
  4. Astrologia – ofensiva horoscopului, mediatizarea zodiacului, elemente despre care Sfinţii Părinţi au spus că sunt “poveşti” şi “basme”: folosindu-se de o ştiinţă (astronomia), ei fundamentează o non-ştiinţă (influenţa unor planete asupra sentimentelor şi acţiunilor umane, pretinzând, de fapt, un determinism, un destin).

Încheiem concluziile discuţiei noastre de marţea trecută cu o specificaţie foarte importantă: adepţii new age nu cred în Hristos, ca persoană istorică, ci pretind că Iisus a fost doar un concept, o idee superioară, la fel ca şi Buddha, Zaratustra, Mani, Mahommed şi alţi lideri religioşi.

De fapt, curentul acesta este ca o “salată” în care pot încăpea şi creştini, şi orientali, şi mahomedani, şi atei… permisivitatea este nelimitată, nu există restricţii de dogmă sau ierarhie, nu sunt dispute doctrinare, ci toţi au dreptate, în egală măsură…

Să ne reamintim permanent îndemnul Mântuitorului: „Feriţi-vă de prorocii mincinoşi…!” (Mt. VII, 15).

*Următoarea întâlnire va avea loc marţi, 17 februarie, la Biserica Sf. Ilie Tesviteanul din carterul bucureştean Sălăjan. Aceasta va avea ca temă: “Poruncile Vechiului Testament – valabile sau perimate?“.

Foto: free images